Угледни час 4/4

 

Угледни час „Површина коцке“ у 4/4 одржан је у петак 15. априла 2022. године.

Циљ часа: Оспособити ученике да израчунају површину коцке.

Исходи: По завршетку часа ученик/ученица ће бити у стању да:

– именује елементе коцке;

–препозна сликовну представу изгледа тела посматраног са различитих страна;

– својим речима искаже својства коцке;

– израчуна површину коцке применом обрасца.

Активности су реализоване кроз разноврсне задатаке, на вршњачком учењу и развијању свести код ученика о значају израчунавања површине коцке у свакодневном животу. Час је био веома интересантан ученицима и сви ученици су веома активно учествовали у раду, а утисци са часа су изузетно позитивни.

Часу су присуствовале учитељица Ана Синђелић и библиотекарка Снежана Теофиловић.

Час је реализовала Слађана С. Вагић.