„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно“

Овим пројектом наша школа је укључена у активности за добијање статуса модела установе за инкулузивно образовање и васпитање. Обуке се одржавају према плану.

Обука Кругови пријатеља“   одржана је у просторијама хотела Палас у Београду 28-29. августа 2023. године. Реализатори обуке су психолошкиње Олга Лакићевић и Весна Златаревић. Обуци су присуствовали наставнице разредне наставе Јелена Козлина, Слађана Вагић, наставнице предметне наставе Александра Гајачки, Јелена Милосављевић и стручни сарадник Драгана Младеновић.

Циљ обуке је јачање капацитета запослених за моделовање социјалних односа у вршњачкој групи; креирање атмосфере прихватања и подршке за ученике под ризиком од искључивања услед неких личних карактеристика или других околности. Ово је приступ којим се подстичу вештине решавања  проблема, вештина слушања, способност изражавања осећања и емпатије, подстиче се смањивање проблематичног понашања и пружа подршка социјално-емоцијалном развоју ученика што доприноси развоју школе у целости као инклузивне заједнице.

Дефектолог-логопед
Драгана Младеновић

 

Skip to content