Месец: септембар 2023.

„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно“

Овим пројектом наша школа је укључена у активности за добијање статуса модела установе за инкулузивно образовање и васпитање. Обуке се...

Skip to content