Употреба мобилних телефона

Забрана употребе мобилних телефона у објекту ОШ “Свети Сава” у Врчину
почев од 24.01.2023. године

 

Поштовани родитељи,

Неколико претходних година код ученика је примећена све већа зависност од мобилних телефона. Ученици имају слабу усредсређеност на наставу, тешко прате предавања наставника и не постижу успех какав би могли.

Зависност од друштвених мрежа посебно лоше делује на понашање ученика који постају збуњени, исказују отворену нетрпељивост према школским обавезама и наставницима, узори им постају личности непримереног понашања, речник постаје оскудан, а да би били у складу са замишљеним животом, употребљавају речи за које на знају право значење и почињу да губе осећај за реалан живот.

Због свега наведеног, донета је одлука да се дословно примењује Закон о основама система образовања и васпитања, Статут школе и Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, а тиче се забране коришћења мобилног телефона и других електронских уређаја. Одлука је донета у најбољем интересу ученика.

Према важећем Закону о основама система образовања и васпитања, коришћење мобилних телефона сматра се тежом повредом обавеза ученика. Истим Законом прописана је аутономија при доношењу Статута школе, Правилника и других аката.

 

Према Статуту ОШ “Свети Сава” из Врчина, члан 139. став 2. тачка 7. и Правилнку о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, члан 13. став 1. тачка 8. употреба мобилног телефона и другог електронског уређаја или средства у просторијама школе, укључујући и школско двориште, сматра се тежом повредом.

Употреба мобилног телефона није дозвољена у просторијама школе ни када су додатне активности након наставе: кошарка, фудбал, мали фудбал, одбојка, рукомет, балет, школа глуме.

 

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мере:

  1. Укор директора
  2. Укор Наставничког већа
  3. Премештај ученика – изречену ученицима од петог до осмог разреда у другу основну школу, на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење родитеља односно другог законског заступника.

 

                                                                                                                       Директор

                                                                                                               Добрица Синђелић

 

Free Premium PornGoa escorts Chandigarh escort service Escort service in chandigarh

Skip to content